Smart Search Module

Veřejnost

Díky zvyšujícímu se počtu hrající veřejnosti v hale Arena Sparta Podvinný mlýn jsme se rozhodli zavést dvojí sazbu a to: od 18:00 do 19:30 150,- Kč za stůl na 1 hodinu a od 19:30 do 21:00 100,- Kč za stůl na 1 hodinu. Rezervaci provádějte pomocí Rezervačního systému.

Následujte nás

Emailový Newsletter